Dofinansowanie więcej

Regulamin


Kupowanie

1. Klient zobowiązany jest do wypełnienia "formularza dotyczącego sposobu płatności i wysyłki" oraz podania w nim prawdziwych danych
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu klientem, a Sprzedającym (AutoMoto).
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, oraz e-mail z potwierdzeniem realizacji -zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.
5. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
6. Klient płaci za zamówione produkty gotówką, w momencie odbioru przy przesyłce pobraniowej lub przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej przed dostawą. Przy sprzedaży w sklepie fizycznym AutoMoto – gotówką.
7. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego.
8. Klient może wprowadzać korekty w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze sklepem do czasu wystawienia faktury za zakupiony towar.
9. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się i pełną akceptacją regulaminu sklepu.

Dostawa / Wysyłka

1. Termin realizacji zamówienia, to w 99% następny dzień po zaksięgowaniu wpłaty, jednak ostateczny (wiążący) czas dostawy jest potwierdzany podczas kontaktu sklepu z Klientem.
2. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski, Świata transportem własnym lub pocztą kurierską. Opłaty za dostawę produktów są uzależnione od wagi oraz od sposobu dostarczania przedmiotu, dokładna opłata podana jest na stronie sklepu z wybranym przedmiotem.
3. Koszty wysyłki za granicę są ustalane indywidualnie.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie mogą być: nowe, używane lub odnawiane. Stan produktu jest zawsze opisany w „szczegółach produktu”. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub AutoMoto. (Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Na życzenie Klienta mogą one zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną).
Okres gwarancji:
a) sprzęt odnawiany lub używany do 12 miesięcy gwarancji. Do sprzętu dołączona jest karta gwarancyjna na podstawie której jest rozpatrywana gwarancja.
b) sprzęt nowy 12, 24 lub 36 miesięcy gwarancji producenta.
c) sprzęt nowy bez gwarancji producenta – od 6 do 12 miesięcy gwarancji uznawanej w siedzibie AutoMoto.
Uprawnienia z tytułu gwarancji zamieszczone są również w karcie gwarancyjnej.

2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera lub zgłoszenie szkody zaraz po otrzymaniu paczki.

3. W przypadku posiadania przez produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową. Reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłaszamy e-mailowo lub telefonicznie firmie AutoMoto. Dział Obsługi Klienta dodatkowo udziela telefonicznych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji. Wadliwy produkt odsyłany jest na koszt klienta.

4. Klient zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (poza sklepem fizycznym Automoto ) bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Produkt musi być zwrócony (na koszt klienta) w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty wysyłki oraz odesłania towaru nie podlegają zwrotowi!!!

5. Kupujący, który dokona zakupu przedmiotu z ustaloną cena zakupu, może w ciągu 10 dni od odebrania przesyłki z zamówionym przedmiotem odstąpić od umowy kupna sprzedaży.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni, przelewem bankowym na podane z klienta konto bankowe. Koszt przesyłki do klienta (uwzględniony na dokumencie zakupu - paragonie, fakturze VAT) i koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje wobec: nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Pozostałe

1. Produkty sklepu AutoMoto umieszczone na stronie, są opisywane ze stanem faktycznym przedmiotu.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie lub składaniu zamówień przez e-mail lub telefonicznie są przetwarzane przez AutoMoto wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

3. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Klient, który nie zgadza się na powyższe zobowiązania, nie powinien składać zamówienia.

4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.


7. Akceptujemy wplaty poprzez PayU, Pay Pal oraz zwykly przelew.
Dane do wplaty
Firma AutoMoto
Bank BNP PARIBAS
Numer konta 07 1600 1462 1829 6567 8000 0001
W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko oraz nazwę zamawianego przedmiotu Jeżeli przelew nie nastąpi w przeciągu 7 dni transakcja z naszej strony zostanie anulowana.

8. Wszelkie pytania proszę kierować poprzez e-mail, lub telefonicznie.